1. A www.artotek.hu és a www.artotekwebshop.hu (együtt: Artotek) üzemeltetője, az Onlinemarket Kft. elismeri és tiszteletben tartja mások, különösen az alkotók szellemi alkotáshoz fűződő jogait

2. A honlapon található teljes tartalom, beleértve a szöveget, grafikát és designt, a hatályos magyar és Európai Uniós szerzői jogi törvények értelmében szerzői jogvédelem alatt áll és az Onlinemarket Kft. tulajdona.

3. A honlapon található tartalmakra vonatkozó, kifejezetten meghatározott korlátozásokra is figyelemmel a Felhasználó kizárólag saját, nem kereskedelmi célú használatra tölthet le vagy nyomtathat ki anyagokat a honlapról. Minden más felhasználás, – beleértve, de nem kizárólagosan a tartalom többszörözése, terjesztése, megjelenítése vagy továbbítása – szigorúan tilos, kivéve, ha a felhasználást az Onlinemarket Kft. külön engedélyezte.

4. Az Onlinemarket Kft. minden olyan bejelentést kivizsgál, amelyet az Artotek honlapján található tartalmakkal kapcsolatos szerzői jogi jogsértéssel kapcsolatban a Felhasználók e-mailben vagy levélben az üzemeltető felé jeleznek.          

5. A honlapon megjelenő tartalmak szerzői jogi jogosultja, vagy annak törvényes képviselője a szerzői jogok esetleges megsértését e-mailben vagy postai úton az Onlinemarket Kft-nek küldött értesítéssel jelentheti be.

6. A 7. pontban foglalt adatokat tartalmazó, szerzői jogi jogsértést sérelmező bejelentést követően a bejelentés alaposságának megállapítása után az Onlinemarket Kft. haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket, így különösen eltávolítja a sérelmezett, jogsértő tartalmat.

7. A szerzői jogi jogsértésről szóló bejelentésnek tartalmaznia kell a szerzői jogok vélelmezett megsértésének lényeges körülményeit az alábbiak szerint:

  1. a honlapon a bejelentő álláspontja szerint jogsértő tartalom pontos beazonosításra alkalmas megjelölése,
  2. a honlap érintett oldalának URL-címe, linkje, ahol a szerzői jogok vélelmezett megsértése található,
  3. a tartalom jogsértő voltának rövid leírása,
  4. igazolás a bejelentő szerzői jogi jogosultságáról vagy képviseleti jogáról,
  5. a bejelentő a teljes neve és elektronikus vagy fizikai aláírása, levelezési címe, telefonszáma és e-mail címe.

A bejelentés az info@artotek.hu e-mail-címen, vagy postai úton a 1036 Budapest, Kolosy tér 1/a. címen tehető.

2022. október 1.